• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Anmäl dig till SBMIs digitala branschseminarium den 21:a oktober kl. 13-15.30! Anmäl dig till branschseminarium. Klicka på rubriken för att läsa mer

Sedan den 29 september har steg 4 i avvecklingen av pandemirestriktionerna börjat genomföras. Restriktionerna lättas upp och planen är att successivt öppna upp samhället stegvis för att slutligt kunna genomföra fysiska möten och konferenser som ”vanligt”. Samtidigt vet vi att många av SBMIs medlemsföretag fortfarande har reserestriktioner och att många fortfarande arbetar delvis hemifrån. SBMI vill inte bidra till att förmedla en bild av att läget alltför snabbt övergår till att vara helt som vanligt, och vi vill heller inte riskera att arrangera ett event som potentiellt kan bidra till smittspridning i branschen. 

Nu finns möjligheten att studera Bergsskolans kurser inom Geoteknik och Mineralteknik på distans. Båda kurserna startar i november och sista ansökningsdag är den 5 november.

Kursen inom Geoteknik ingår i det ordinarie ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik samt i teknikerprogrammet Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri.

Kursen inom Mineralteknik ingår i det ordinarie ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik samt i teknikerprogrammet Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Idag har riksdagen röstat igenom regeringens helt nödvändiga förslag om en tillfällig ändring i miljöbalken för att tillfälligt säkra cementförsörjningen. I samband med detta beslut skriver SBMIs vd Mårten Sohlman på SVD Debatt om vikten av att samtidigt ta tillfället i akt och tillse att inte samma sak ska behöva hända igen. Det har aldrig varit tydligare än nu att processen för verksamhetstillstånd behöver åtgärdas. För att säkra försörjningen av samhällskritiska material, möjliggöra klimatomställningen och främja den cirkulära materialhanteringen behöver processen för verksamhetstillstånd vara effektivare, mer förutsägbar, och mer rättssäker. Läs debattartikeln här

Idag presenterar den samlade svenska industrins fjorton bransch- och arbetsgivarorganisationer en gemensam plattform – ”Industrins reformagenda: vi leder den globala omställningen” – som vänder sig till riksdagens samtliga partier i syfte att vara ett medskick från den samlade industrin inför valrörelsen. Det är en uppdaterad version av den agenda som presenterades för ungefär ett år sedan.

Förslagen presenteras också på webbsidan industrinsreformagenda.se

SBMI har deltagit i framtagandet av agendan. SBMIs vd Mårten Sohlman konstaterar att den gemensamma reformagendan lyfter många av de frågor som är allra viktigast för SBMIs medlemmar, som t ex behovet av att förbättra regelverket för framtidens cirkulära materialflöden,

Fler nyheter