• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis har antagits av riksdagen. 
Detta ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 
och om vissa undantag från lagen. 
Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2021 och upphör att gälla den 1 augusti 2021.

Läs mer på Åkeriföretagens hemsida

Den 25:e november lanserades Industrins reformagenda.
Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som den intar en nyckelposition i klimatomställningen. Hur får vi fart på tillväxten inom industrin så att omställningen kan bli verklighet?

Klicka på rubriken för att läsa mer och ladda ner reformagendan.

Boka in den 5:e februari kl. 13-15 i almanackan, då genomför vi SBMIs digitala branschseminarium!

Programmet innehåller bland annat:
 • SGU presenterar sin färska rapport om materialförsörjning i Skåne
 • Presentation av projektet tystare krossning
 • TEMA: Certifiering, standardisering, CE-märkning
 • SBMIs arbete med dolor i entreprenadberg
 • Uppdatering regeringsuppdraget effektiv tillståndsprocess
 • Färdplan för biologisk mångfald
 • Uppdatering om projektet EPD berg 

Anmäl dig till branschseminarium. Klicka på rubriken för att läsa mer

Regeringen beslutade den 20 augusti att uppdra åt en särskild utredare att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. SBMI ser fram emot att få bidra konstruktivt med viktig input från branschen till utredningen.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Fler nyheter