• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Under 2018-2019 har SBMI lett arbetet med att ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom Bergmaterialbranschen. Den 20:e mars ska branschens färdplan publiceras och överlämnas till politiker. Näringsministern, miljöministern och någon representant från oppositionen kommer att närvara vid lanseringseventet. Lanseringseventet innebär inte projektslut för SBMIs arbete med detta, utan då tar nästa fas av arbetet vid som går ut på att stimulera och genomföra punkterna i färdplanen. Färdplanen kommer att vara en kommunikationsplattform för många av SBMIs kärnfrågor under de kommande åren.

I nuläget finns ett utkast till färdplan som tagits fram dels genom en arbetsgrupp som identifierat huvuddragen i klimatomställningen i bergmaterialindustrin och dels genom en större branschworkshop som genom fördes den 15:e januari 2019. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nytt år och ny faktureringsadress!

SBMI kan från och med 2019 ta emot e-fakturor från de leverantörer som är registrerade i EDI-katalogen (Electronic Data Interchange).

Föredrar ni att skicka en pappersfaktura är den nya adressen:

Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB
Kund-id FRX8028
FE 301
105 69 Stockholm

Leverantörer kan också med fördel skicka en pdf-faktura till faktura@sbmi.se.

Nu kan du anmäla dig till SBMIs branschdag!

Här klickar du för att anmäla dig till branschdagen. Preliminärt program
För att säkra ditt hotellrum så bör du boka detta snarast, SBMIs gruppblock upphör den 3/3. Länk till hotellbokning hittar du i bekräftelsemailet eller på SBMIs hemsida. Klicka här för att boka hotellrum. 
Branschdagen är öppen för SBMIs medlemmar samt myndighetspersoner inom t ex länsstyrelser, kommuner och statliga verk. 
Plats: Hilton Slussen Stockholm, Guldgränd 8, middag samma plats.
Tider: stämma: 08.30, registrering från 09:00, start: 09:50, lunch: cirka 11:40, slut: 17:00. Hålltider middagen: fördrink: 18:15 och middag: 18:45.

SGU presenterade ny statistik under torsdagen 18:e oktober där man konstaterar att produktionen av ballast ökade under 2017. Denna trendökning påbörjades redan 2014 enligt SGU. Läs mer på SGUs hemsida.

Fler nyheter