• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

SBMI har inför valet skickat ut några frågor till samtliga riksdagspartier. Här är de svar som inkommit från de olika partierna. Samtliga partier har svarat på SBMIs enkät, bortsett från Vänsterpartiet som låter meddela att det inte har möjlighet att prioritera SBMIs förfrågan.

Läs riksdagspartiernas svar här.

Läs mer

I augusti 2020 fick Peter Ardö i uppdrag att se över systemet för miljöprövning med syftet att effektivisera processen med bibehållet miljöskydd. Betänkandet som presenterades den 13 juni innehåller flera viktiga åtgärder som kan göra tillståndsprocessen snabbare och effektivare.

De av utredningens förslag som bergmaterialindustrin vill lyfta fram som positiva är främst:

 • Sätt en tydligare gräns för när det räcker med en anmälan istället för ansökan om tillstånd
 • Gör ändringstillstånd till huvudregel om verksamhetsutövaren ansökt om det
 • Förstärkt samråd för minskat kompletteringsträsk
 • Förtydliga kraven på vad en MKB ska innehålla och hur kraven ska bemötas
 • Stärk processmyndigheternas processledning genom ökad användning av tidsplaner
 • Samordna och vägled om riksintressen så att målkonflikter kan hanteras på nationell nivå

  Läs mer

Den 23 augusti inleds nästa ansökningsperiod om stöd vid klimateffektiva investeringar. Några exempel är elektrifiering av bergtäkter och produktionsprocesser, energieffektivisering, automatisering och digitalisering, investering i transportlastbilar som går på el, biogas eller vätgas, ökad återanvändning och återvinning med mera. Ansökan görs till länsstyrelsen. 

Läs mer

Fram till valet kommer SBMI att publicera filmade intervjuer med ett antal politiker. Dels för att få veta hur respektive parti resonerar i frågor som är viktiga för bergmaterialindustrin, dels för att ge dem branschens bild av frågor som är viktiga för hela samhällsbyggandet. I samtalen kommer SBMI utgå från den nyligen lanserade reformagendan liksom i den färdplan för fossilfri konkurrens som överlämnades i mars 2019. 

Se intervjuerna här.

Läs mer

Fler nyheter