• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Presentationerna och filmerna från SBMIs branschdag den 4 april i Stockholm finns nu att ladda ner för inloggade medlemmar. Klicka på Info/Råd/Handböcker i huvudmenyn, välj Konferensdokumentation och sedan 2019 Vår – Branschdag i Stockholm.

Den 20 mars överlämnade SBMI bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Detta skedde under Fossilfritt Sveriges konferens på Berns i Stockholm där de deltagande statsråden Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, och Ibrahim Baylan, näringsminister, tog emot branschens färdplan.

Läs färdplanen och titta på bilder genom att klicka på rubriken.

Nytt år och ny faktureringsadress!

SBMI kan från och med 2019 ta emot e-fakturor från de leverantörer som är registrerade i EDI-katalogen (Electronic Data Interchange).

Föredrar ni att skicka en pappersfaktura är den nya adressen:

Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB
Kund-id FRX8028
FE 301
105 69 Stockholm

Leverantörer kan också med fördel skicka en pdf-faktura till faktura@sbmi.se.

SGU presenterade ny statistik under torsdagen 18:e oktober där man konstaterar att produktionen av ballast ökade under 2017. Denna trendökning påbörjades redan 2014 enligt SGU. Läs mer på SGUs hemsida.

Fler nyheter