• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Ansökningsläget till Bergsskolans utbildningar ser bättre ut än på många år. Till de två teknikerprogrammen och de två ingenjörsprogrammen har det inkommit över 140 ansökningar till de 100 platser som finns till hösten.

Känner du någon som borde söka till Bergsskolan? Nu är sista chansen! Och SBMIs medlemmar kan bidra med praktikplatser.

Klicka på nyheten för att läsa mer.

Hela världen är hårt drabbad av det nya coronaviruset, och åtgärderna för att motverka spridningen av det nya coronaviruset har fått stor inverkan på företag i Sverige, och i hela världen. Bergmaterialindustrin är inte först eller värst drabbad av de konsekvenser som viruset och olika åtgärder medför, men även SBMIs medlemmar känner av, och kommer att känna av konsekvenser. SBMIs VD Mårten Sohlman skriver om coronaeffekten och här finns också nyttiga länkar.

Information till dig i branschen: Trafikverkets utgångspunkt är att verksamheten följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpar försiktighetsprincipen. Behovet av ytterligare åtgärder bedöms kontinuerligt. Trafikverket får för närvarande många frågor om covid-19 och force majeure. Trafikverket kan inte ta ställning till denna fråga generellt utan en bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och utifrån de specifika kontraktsvillkoren. I den mån ni gör bedömningen att covid-19 påverkar ert eller era avtal med Trafikverket är det viktigt att ni hanterar detta i vardera ett av de enskilda kontrakten och med i kontrakten utsedda kontaktpersoner samt utifrån föreskrivna kommunikationssätt.

Läs mer här

Näringslivets regelnämnd (NNR) har publicerat en rapport där den undersökt länsstyrelsernas tillämpning av de nationella regelverken. Ett av de undersökta ärendena utgör ett tillstånd för en bergtäkt som ska utvidgas.

Fler nyheter