• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Branschdagen är på Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7, 031-751 56 00. Bäst parkeringsmöjligheter är det under gallerian i Östra Nordstan som finns nära. Efterföljande middag är på Scandic Göteborg Central. 

Pris för Branschdagen med måltider (för- och eftermiddagskaffe, lunch samt middag): 2 900 kr exkl. moms. Om du inte har möjlighet att vara med på middagen är priset 2 200 kr exkl. moms.

Läs mer

SBMI har under våren arbetat med att uppgradera den klimatfärdplan som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige 2019. Den uppgraderade färdplanen syftar till att tydliggöra branschens prioriterade åtgärder och uppmaningar till andra aktörer för att klimatmålen ska kunna uppnås. Nu vill gärna få in synpunkter på utkastet. 

Vem kan lämna synpunkter? 

Alla som är medlemmar i SBMI kan lämna synpunkter på den uppgraderade färdplanen fram till den 12 augusti. 

Läs mer

Sydsvenska Handelskammaren har skrivit under en avsiktsförklaring om att bli ny leverantör av ett flertal svenska branschindex, däribland Bergmaterialindex och Entreprenadindex.

I syfte att skapa förtroende och förutsägbarhet för näringslivets affärer i Sverige finns sedan många år särskilda branschindex som Statistikmyndigheten SCB idag producerar. SCB har sedan en tid tillbaka beslutat att de kommer avveckla sin roll som producent av dessa i december 2025. Branschindexen utgör en viktig förutsättning för långsiktiga affärsavtal och produktionen av dessa behöver ske under oberoende och betryggande former.

Läs mer

SBMI har uppdaterat branschens handbok för den som ska ansöka om täkttillstånd. Tanken är att det ska hjälpa medlemsföretagen att kunna lämna in tillståndsansökningar med hög kvalitet och därmed få en snabbare handläggning av ärenden.  

Det är bilaga 1a till Handbok – Täktansökan, som omfattar enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet, som getts fått en översyn. Den förra versionen reviderades 2016 och mycket har hänt sedan dess vad gäller tillståndsprövningar. Det fanns därför ett behov av en uppdatering med förslag till utformning av yrkanden och villkor. Den nya versionen är mer anpassad efter nuvarande praxis.

Läs mer

Fler nyheter