• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

I augusti 2020 fick Peter Ardö i uppdrag att se över systemet för miljöprövning med syftet att effektivisera processen med bibehållet miljöskydd. Betänkandet som presenterades den 13 juni innehåller flera viktiga åtgärder som kan göra tillståndsprocessen snabbare och effektivare.

De av utredningens förslag som bergmaterialindustrin vill lyfta fram som positiva är främst:

 • Sätt en tydligare gräns för när det räcker med en anmälan istället för ansökan om tillstånd
 • Gör ändringstillstånd till huvudregel om verksamhetsutövaren ansökt om det
 • Förstärkt samråd för minskat kompletteringsträsk
 • Förtydliga kraven på vad en MKB ska innehålla och hur kraven ska bemötas
 • Stärk processmyndigheternas processledning genom ökad användning av tidsplaner
 • Samordna och vägled om riksintressen så att målkonflikter kan hanteras på nationell nivå

  Läs mer

I samband med SBMIs branschdag den 7 april lanserades bergmaterialindustrins reformagenda. 

Agendan innehåller konkreta förslag på hur samhällets bergmaterialförsörjning kan säkras inom tre olika temaområden:

 • Effektivisera miljöprövningen
 • Möjliggör cirkulära materialflöden
 • Främja fossilfria bergtäkter

Klicka på Läs mer för att se presentationsfilmen samt för att läsa SBMIs reformagenda och kommentarer från SBMIs VD Mårten Sohlman .

Läs mer

Fram till valet kommer SBMI att publicera filmade intervjuer med ett antal politiker. Dels för att få veta hur respektive parti resonerar i frågor som är viktiga för bergmaterialindustrin, dels för att ge dem branschens bild av frågor som är viktiga för hela samhällsbyggandet. I samtalen kommer SBMI utgå från den nyligen lanserade reformagendan liksom i den färdplan för fossilfri konkurrens som överlämnades i mars 2019. 

Se intervjuerna här.

Läs mer

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade priser på drivmedel och el. För att stärka Sverige i denna extraordinära situation presenterar regeringen ett åtgärdspaket med insatser både på kort och lång sikt. Paketet innehåller bland annat en tillfälligt sänkt drivmedelsskatt till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk med början i juni 2022, och en frysning av reduktionsplikten på 2022 års nivå även under 2023.

– Vi presenterar ett exceptionellt åtgärdspaket för att möta prisökningar vi ser med anledning av Rysslands invasion, säger finansminister Mikael Damberg.

Läs mer

Fler nyheter