• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.
Tider: 09.00 årsstämma, branschdag 10-17, middag 18.30. 
Program           
 • SGUs arbete inom bergmaterialförsörjning till infrastruktur från ett försörjningsberedskapsperspektiv, Anneli Wirtén, SGU
 • Sveriges Beredskapsorganisation, Fredric Stany, MSB
 • SBMIs färdplan för fossilfri konkurrenskraft
 • Nya enhetliga villkor, Paulina Rautio, Paneo
 • Kriminella sprängningar – med täkters sprängämne?Jan Johansson, BEF

Klicka här för att anmäla dig 

Läs mer

Regeringen införde 2017 en automatik i naturgrusskatten som medför en löpande höjning enligt en indexuppräkning enligt Lag (2017:1209). Uppräkningen innebär att skatten ska höjas motsvarande utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), plus ett årligt tillägg av två procentenheter, avrundat till närmaste hel krona.

Läs mer

Vid SBMIs styrelsemöte den 16/11 beslutades att uppdatera branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. En viktig del i denna revidering är branschens färdplansworkshop som vi kommer att genomföra den 25:e januari 2024. Färdplanen lanserades 2019, och mycket har hänt sedan dess. 
Anmäl dig till SBMIs workshop 25/1

Läs mer

CLIMB, en ny modell för att mäta och värdera biologisk mångfald, tilldelas priset Årets Hållbarhetsprestation 2023. Priset delades ut vid Nätverket för Hållbart Näringslivs stora Hållbarhetsdag den 17 oktober i Stockholm.

Läs mer

Fler nyheter