• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Under fredagen 18/6 diskuterades ” Entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad” i en interpellationsdebatt i Riksdagen.

Debatten landade delvis i en diskussion kring den svenska implementeringen av EUs avfallsdirektiv. Camilla Brodin (KD) hävdade att Sveriges implementering av direktivets avfallsdefinition är överdriven och bidrar till att omöjliggöra lagring och nyttiggörande av entreprenadberg på grund av att det klassas som avfall. Hon poängterade också att det finns andra EU-länder (ex Finland, Nederländerna) som också måste följa avfallsdirektivet men som lyckats hantera entreprenadberg inom ramen för en cirkulär ekonomi. Per Bolund (MP) menade att detta är domstolarnas tolkning av EU-rätten, och att det inte går att göra något åt detta på regeringsnivå. Han menade också att det faktum att entreprenadberg klassas som avfall inte innebär något förbud mot att använda materialet förutsatt att det kan ske utan risk för människor och miljö.

Regeringen beslutade idag (2021-01-28) att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Det är ett välkommet uppdrag för många SBMI-medlemmar som länge sett svårigheterna att använda framför allt entreprenadberg och schaktmassor på ett cirkulärt och effektivt sätt.

Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, vilket leder till omotiverade kostnader, både för samhället och branschaktörer,

Anmäl dig till SBMIs digitala branschseminarium den 30.e juni kl. 13-15!

Programmet innehåller bland annat:
 • BEAST: Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard: Uppdatering av produktlistor för bergmaterial
 • Så hanteras sulfidhaltiga bergmassor i utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm
 • Intervju: Cathis Elmsäter-Svärd, Byggföretagen. Om byggbranschen under pandemin och framtidsplaner.
 • Biologisk mångfald: backsvalor i mälardalen och Biologisk mångfaldhetsplan
 • Användartips Handbok säker täkt.
 • Minska effekttopparna vid eldrift i täkten.
 • Hurra, jag har använt mig av SBMIs tips för smart elektrifiering!
 • Volvo-projekt om elgrävare.
 • Fossilfritt Sverige, vad händer?
 • Nyheter från SBMIs leverantörsmedlemmar

Anmäl dig till branschseminarium. Klicka på rubriken för att läsa mer

Regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis har antagits av riksdagen. 
Detta ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 
och om vissa undantag från lagen. 
Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2021 och upphör att gälla den 1 augusti 2021.

Läs mer på Åkeriföretagens hemsida

Fler nyheter