• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

bjorn bergteknikpriset

SBMIs Björn Strokirk är årets vinnare av Bergteknikpriset med motiveringen att: han med ett enastående engagemang för branschen han företräder bidragit till att driva utvecklingen framåt inom frågor som berör och arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Bergteknikpriset delades ut under Epirocs årliga branschseminarium för beslutsfattare inom berg- och gruvindustrin.

Bergteknikpriset delas ut årligen sedan 2003 och syftar till att uppmärksamma personer som starkt bidragit till kunnande och forskning inom bergteknik.
Epirocs VD Lars Senf säger i pressmeddelandet om pristagaren:
– Björn har ett enastående engagemang för branschen och har jobbat i många år med att förbättra och utveckla både arbetsmiljö och säkerhet. Han har på ett föredömligt sätt drivit på den tekniska utvecklingen och tydliggjort detta för medlemsföretagen i SBMI. Det har handlat om allt från arbetsmiljö och ljuddämpning till säker borrning i gamla sprängbottnar.

Bergteknikpriset är på 100 000 kronor utgörs av två delar, Ena delen är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik. Projekten ska bedrivas på svensk högskola, universitet eller företagsoberoende institution och resultaten ska vara offentliga. Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av vinnaren.

– Arbetsmiljö är ett av branschföreningens fokusområden och här vill vi jobba nära tillverkarna för att främja utveckling och användning av säkrare maskiner. Jag är mycket glad att få detta pris efter mångårigt samarbete med tillverkare, bergsprängare och krossentreprenörer, säger en stolt och hedrad Björn Strokirk.