• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Bergsskolan i Filipstad är återigen sin egen huvudman. Detta efter att Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat ge Bergsskolan tillstånd att starta fyra utbildningar med start hösten 2020.

I det första beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan medgavs endast tillstånd för tre av utbildningarna. Bergsskolan överklagade beslutet då man menade att det baserades på en felräkning. Myndigheten gav därpå Bergsskolan tillstånd även för den fjärde utbildningen, Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsindustri, 3 år.

De fyra utbildningar som kommer att ges är:

Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år

Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år

Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsindustri, 3 år

Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år

Ansökningstiden för de nya utbildningarna är mellan den 1 februari och den 15 maj och ansökan görs via Bergsskolans hemsida, bergsskolan.se, där också mer information om behörigheter och kurser finns.

– De nya utbildningarna kommer att ha sin tydliga grund i dagens utbildningar, skriver Bergsskolan i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi vet att Bergsskolan har ett mycket gott varumärke och att de som studerat på Bergsskolan får arbete i den bransch de utbildat sig för i mer än 94 procent av fallen.

Några av de nya kurserna kommer att ha samma innehåll som de haft tidigare och några kommer förändras så att ny forskning och nya metoder och tekniker lyfts fram i utbildningarna. Den största förändringen kommer att vara att det, precis som under de första 170 åren av Bergsskolans historia, ingår praktik i utbildningarna. De studerande kommer att under sin utbildning varva praktik och teori för att vara ännu mer förberedda för arbetslivet och bättre förstå den teori som kurserna innehåller. I de nya utbildningarna ingår 25 procent praktik och 75 procent teori.