• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Näringslivets regelnämnd (NNR) har publicerat en rapport där den undersökt länsstyrelsernas tillämpning av de nationella regelverken. I rapporten har länsstyrelserna svarat på frågor om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, auktorisation bevakningsföretag, strandskyddsdispens, tillsyn miljöfarlig verksamhet och djurskyddskontroll. Ett av de undersökta ärendena utgör ett tillstånd för en bergtäkt som ska utvidgas. NNRs undersökning visar att det vissa fall finns betydande skillnader i länsstyrelsernas tillämpning av de nationella regelverken. Bland annat tillmäter vissa länsstyrelser översiktsplanen vid prövning av ett bergtäktsärende en större betydelse än andra länsstyrelser. NNR skriver att skarpa, men konsekventa och tydliga krav underlättar för seriösa företagare.

 

Läs hela rapporten.

Läs NNR:s debattinlägg i Dagens Samhälle (13/1-2020).