• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Branschdagen den 1 april är inställd, nytt datum 8 oktober!

Mot bakgrund av smittspridningssituationen av det nya Covid-19 viruset har SBMIs styrelse beslutat att ställa in vårens branschdag i Stockholm. Årsstämman i föreningen SBMI kommer att hållas under juni. Kallelse kommer.

Vi återkommer med information kring hur vi gör med de anmälningsavgifter som betalats in. Målet är att finna en lösning som passar alla och samtidigt innebär så lite onödig administration som möjligt.

Om du har frågor:

08-762 62 28, joakim.heise@sbmi.se