• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Hela världen är hårt drabbad av det nya coronaviruset, och åtgärderna för att motverka spridningen av det nya coronaviruset har fått stor inverkan på företag i Sverige, och i hela världen. Vi har tidigare beslutat att ställa in vårens branschdag, och mängder av mässor, konferenser, och möten ställs in. Några branscher upplever en fullskalig katastrof, och många företag har akuta likviditetsproblem och några av dessa kommer att få mycket svårt att överleva. Coronakrisen drabbar hårt och brett. Många försöker fortfarande förstå vidden av situationen, men det är tydligt att många människor förlorar sina jobb och företag går i konkurs. Bergmaterialindustrin är inte först eller värst drabbad av de konsekvenser som viruset och olika åtgärder medför, men även SBMIs medlemmar känner av, och kommer att känna av konsekvenser.

Svenskt Näringsliv, och många av medlemsorganisationerna har i grunden prioriterat om sin verksamhet och använder nästan alla sina resurser till att stödja företagen i den akuta situation som uppstått, och till att stötta regeringen i att hjälpa de företag som drabbas allra hårdast av det tvärstopp i vissa branscher som coronaviruset inneburit. För SBMIs del har coronavirusets framfart ännu inte inneburit någon fullständig omsvängning av verksamheten, men det är viktigt för SBMI att förstå hur corona drabbar just vår bransch. Genom att ha en korrekt och uppdaterad bild av medlemsföretagens situation kan vi stödja branschen på bästa sätt.

Vi på SBMI är just nu mycket intresserade av att få ta del av din bild av de konsekvenser som coronavirusets framfart ger. Tveka inte att kontakta oss på SBMI för att diskutera detta, särskilt om du har kreativa ideer kring vilka åtgärder som skulle kunna bidra till att minska de negativa effekterna av viruset. Bara genom att vara relevanta för medlemmarna kan vi bidra med branschnytta på bästa sätt för er.

Många andra näringslivsorganisationer har sammanställt material som företag kan ha nytta av i coronakrisen. Här är några exempel:

Byggföretagen har samlat mycket matnyttig information kring corona-frågan på sin särskilda corona-websida. Här kan du få både arbetsrättslig och entreprenadrättslig hjälp:

https://byggforetagen.se/corona/

Svenskt näringsliv har samlat information kring näringslivets förslag för att minska de negativa konsekvenserna av den avstannade ekonomin.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/

Anläggningsforum är ett samverkansforum mellan Trafikverket och anläggningsbranschen, och på denna plattform har man bildat en coronastyrgrupp som arbetar med att förutse och motverka konsekvenserna av viruset. I denna grupp sker kontinuerligt samverkan kring hur transportflöden, materialtillförsel och personal fungerar i pågående anläggningsarbeten i samhället. SBMI har tillgång till information från denna samverkan, och om det blir större avvikelser kommer vi löpande att informera kring detta.

Förutsättningarna i denna fråga ändras hela tiden, och vi på SBMI arbetar för att löpande för att hålla fokus på de frågor som är mest relevanta för dig!

Be careful out there!

Mårten Sohlman, VD SBMI