• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Ansökningsläget till Bergsskolans utbildningar ser bättre ut än på många år. Till de två teknikerprogrammen och de två ingenjörsprogrammen har det inkommit över 140 ansökningar till de 100 platser som finns till hösten. Till följd av corona-epidemin har Myndigheten för yrkeshögskolan erbjudit en möjlighet att ansöka om att utöka antalet studenter på redan beviljade utbildningsprogram till hösten 2020. Bergsskolan kommer därför att ansöka om ytterligare platser till skolans båda tvååriga teknikerprogram där söktrycket varit störst.

Det är antalet praktikplatser (LIA, Lärande i Arbete) som är största flaskhalsen. Här kan SBMIs medlemmar bidra med att vara beredda på att utöka antalet praktikplatser inför hösten. Det är ett angenämt problem att ha ett stort antal personer som vill utbilda sig till intressanta arbeten i Bergmaterialindustrin!

Känner du någon som borde söka till Bergsskolan? Nu är sista chansen!

Bergsskolans båda utbildningar till bergtekniker och bergsskoleingenjör är fortfarande öppna för ansökan!

Ansökan till universitet och högskola stängde den 14 april, men till yrkeshögskolans utbildningar kan du söka till och med den 15:e maj! Till hösten 2020 startar Bergsskolan i ny regi med två gamla utbildningar i ny tappning inom Yrkeshögskolan. 

Läs mer om utbildningarna och ansök direkt via länken på Bergsskolans webbsida.

Se filmen om utbildningarna vid Bergsskolan