• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

reformagenda bild2

Den 25:e november lanserades Industrins reformagenda.

Under 2020 har de 14 industriorganisationer som representerar Industrisektorn inom Svenskt Näringsliv genomfört en genomlysning av de viktigaste långsiktiga påverkansfrågorna, och utifrån detta tagit fram en gemensam reformagenda. Agendan innehåller tolv reformområden och målet är att Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder för investeringar och företagsamhet.

SBMI deltar i detta samarbete och för SBMIs medlemmar betyder det att vi får utmärkt draghjälp i många av SBMIs allra viktigaste påverkansfrågor som t. ex. att effektivisera tillståndsprocessen, minska regelbördan, riva hindren för den cirkulära ekonomin och säkra framtidens elförsörjning. Lanseringen av agendan innebär startskottet för ett intensivt arbete med att genomföra de olika förslagen i reformagendan. Under 2021 kommer det att genomföras rundabordssamtal kring de olika reformområdena, och tanken är att reformområdena kommer att vara en långsiktig plattform för samverkan och uppföljning. Vi ger oss inte förrän samtliga dessa reformförslag genomförts!

För frågor kring agendan och SBMIs arbete med dessa reformområden, kontakta vd Mårten Sohlman, tel: 08-762 62 25, marten.sohlman@sbmi.se

pdfLadda ner industrins reformagenda

pdfLadda ner det gemensamma pressmeddelandet om reformagendan