• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

sprang

Den 1 augusti i år kommer ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra för kriminella att komma över explosiva varor. Detta berör alla som har tillstånd att hantera, överföra, importera eller exportera explosiva varor.

För bergsprängare betyder det att man efter den 1 augusti ska anmäla alla som avses delta i hanteringen av sprängmedel. Anmälan ska göras till den kommun där man har sin huvudsakliga verksamhet eller sin hemkommun.

Rekommendationen är att anmäla all personal i företaget, även administrativ personal som kan ha inflytande över hanteringen. Det kan givetvis undantas de som man med säkerhet vet inte kommer att ingå i hanteringen.

De personer som man anmäler kommer att lämplighetsprövas, främst genom att kommunen skickar anmälda till polisen som kommer att kontrollera mot misstanke och brottsregister. Det är dock kommunen som gör den slutliga bedömningen. Det är en övergångstid på sex månader men det är ett stort antal som det berör, uppskattningsvis 25-30 000 st, så det är viktigt att man gör detta så fort som möjligt efter 1 augusti.

Här följer några punkter att tänka på.

• Anmälan ska innehålla namn och personnummer eller samordningsnummer eller om sådana nummer saknas, födelsedatum och bostadsadress. 

• Ta även med underentreprenörer om sådana finns, om de inte redan har tillstånd. Då ska de själva göra anmälan.

• När man anmäler ska man markera om listan med namn ska hanteras med sekretess. Om så är fallet ska det skickas in som rekommenderat. Annars går det bra med t. ex. e-post.

• Informera de personer som ska lämplighetsprövas innan listan skickas in.

Här kan man läsa mer på MSBs websida kring förändringarna.

Följande länk leder till en blankett som MSB har tagit fram som man kan använda.