• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

cement

Den 6:e juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland på grund av att ”miljökonsekvensbeskrivningen är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.”

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Byggföretagen har genomfört en konsekvensanalys som visar att det skulle få mycket svåra konsekvenser för samhällsbyggandet i Sverige om cementtillverkningen i Slite plötsligt skulle upphöra då det befintliga miljötillståndet går ut den 31:a oktober 2021. Konsekvensanalysen visar också att flera stora infrastrukturprojekt skulle stoppas eller fördröjas, och 280 000 jobb hotas.

Till följd av risken för dessa stora samhällskonsekvenser har regeringen idag (10:e augusti 2021) beslutat att föreslå för riksdagen att förlänga Cementas befintliga miljötillstånd för kalkstenstäkt i Slite i åtta månader efter att det befintliga tillståndet gått ut.

Vid presskonferensen betonade miljöminister Per Bolund att Regeringen vill främja återvinning och återbruk inom byggsektorn. Regeringen lovade att återkomma med åtgärder som främjar utvecklingen och användningen av cirkulära material i byggsektorn.

Via följande länk kan du se regeringens presskonferens där dessa åtgärder presenteras:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/digital-presstraff-med-anledning-av-cementtillverkningen-i-slite/

Vill du läsa mer om bakgrunden, och de diskussioner som föranlett regeringens förslag om att förlänga Cementas befintliga miljötillstånd finns det en sammanställning på Byggföretagens websida:

https://byggforetagen.se/cementkrisen/