• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Idag presenterar den samlade svenska industrins fjorton bransch- och arbetsgivarorganisationer en gemensam plattform – ”Industrins reformagenda: vi leder den globala omställningen” – som vänder sig till riksdagens samtliga partier i syfte att vara ett medskick från den samlade industrin inför valrörelsen. Det är en uppdaterad version av den agenda som presenterades för ungefär ett år sedan.

Förslagen presenteras också på webbsidan https://industrinsreformagenda.se/

SBMI har deltagit i framtagandet av agendan. SBMIs vd Mårten Sohlman konstaterar att den gemensamma reformagendan lyfter många av de frågor som är allra viktigast för SBMIs medlemmar, som t ex behovet av att förbättra regelverket för framtidens cirkulära materialflöden,

samt behovet av att göra processen för verksamhetstillstånd effektivare, snabbare och mer rättssäker. Det är viktigt att vi kan samla de frågor som sammantaget är viktiga för industrin utifrån ett helhetsperspektiv. Det skapar en tydlighet inför politiken vilka frågor som är de viktigaste för företagen, och ger SBMI som liten organisation en ovärderlig draghjälp i de frågor som vi har ett gemensamt intresse i.

Här kan du ta del av rapporten.