• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

På uppdrag av BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, har SBMI tagit fram ett företagsneutralt artikelnummerregister som när det används kommer underlätta automatisering, minska kostnader och öka effektiviteten i branschens elektroniska affärer.

SBMIs artikelnummerregister beskriver  över 100av de vanligaste bergmaterialprodukterna. Bland annat är det enkelt att utläsa såväl råvara och egenskaper som krav och avsedd användning. Systematiken som ligger till grund för systemet är också utformad för att vara flexibelt och anpassningsbart för att möta kommande behov, som exempelvis cirkulära råvaror.

Artikelnummerregistret är uppbyggt så att varje position i numret beskriver en egenskap hos produkten:

Råvarans ursprung (bergmaterial, naturgrus, olika typer av återvunna material som betong, industriellt framställd etc.)Bearbetning (ex. krossat)Behandling (ex. tvättat, saltinblandat)Sortering (enligt EN-standarder för ballastprodukter)Avsedd användning, CE-märkning och system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (ex. CE-märkt enl. system 2+ för användning till betong)Egenskaper och uppfyllande av krav (ex. krav i en AMA-kod, färg, kulkvarnsvärde).

Artikelnummerregistret hittas under Info/Råd/Handböcker och menyvalet Artikelregister, Avtal, Bergmaterialanvändning.