• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Under sin sista arbetsvecka som chef för finansdepartementet deltog nuvarande statsminister Magdalena Andersson i beslutet om att fastställa naturgrusskatten för år 2022. Naturgrusskatten för år 2022 är oförändrad på samma nivå som för 2021, 17 kr/ton.

Regeringen införde 2017 en automatik i naturgrusskatten som medför en löpande höjning enligt en indexuppräkning enligt Lag (2017:1209). Uppräkningen innebär att skatten höjs motsvarande utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), med ett årligt tillägg av två procentenheter, avrundat till närmaste hela krona. Avrundningen gör att naturgrusskatten vissa år är oförändrad trots den regelmässiga uppräkningen, och vissa år höjs den något. Denna gång är den alltså oförändrad och därmed 17 kr även under 2022.

Läs mer här:
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20211079.html