• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

 

Rysslands pågående invasion av Ukraina är en tragedi som kommer att orsaka lidande för det ukrainska folket, men också få stora geopolitiska konsekvenser.

I första hand går våra tankar till det ukrainska folket och de fruktansvärda direkta konsekvenser de tvingas uppleva.

Även det svenska näringslivet i stort kommer att påverkas av det osäkra läget. Inom bergmaterialindustrin finns företag med olika typer av affärskoppling till Ryssland eller Ukraina. Det finns företag med kunder eller leverantörer i dessa länder, och det kan även finnas anställda som är medborgare, eller har en koppling till dessa länder.

Hur ska vi som företagare agera i dessa sammanhang? Och hur kan vi förbereda oss på hur situationen kan utvecklas avseende råvaruförsörjning, råvarupriser, cyberattacker, risker för medarbetare, krishantering och annat? Diskussioner pågår på många håll i samhället och vi följer löpande utvecklingen.

Har du funderingar eller förslag kring vilket stöd du som företagare vill ha från SBMI kring denna situation så kontakta kansliet.

Här kan du läsa en text av Svenskt Näringslivs försvars- och säkerhetspolitiska rådgivare Johan Sjöberg kring hur man som företag bör agera i detta läge.