• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Damberg

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade priser på drivmedel och el. För att stärka Sverige i denna extraordinära situation presenterar regeringen ett åtgärdspaket med insatser både på kort och lång sikt. Paketet innehåller bland annat en tillfälligt sänkt drivmedelsskatt till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk med början i juni 2022, och en frysning av reduktionsplikten på 2022 års nivå även under 2023.

– Vi presenterar idag ett exceptionellt åtgärdspaket för att möta de prisökningar vi nu ser med anledning av Rysslands invasion, säger finansminister Mikael Damberg. Läget är fortsatt osäkert och priserna rör sig mycket, men vi ser att vi måste stötta konsumenter i detta akuta skede och samtidigt vidta åtgärder för att fortsatt minska vårt fossilberoende.

Åtgärdspaketet innebär inte någon åtgärd som tydligt utgör en lösning på det akuta problemet med de snabba prisökningstakterna som SBMI tidigare rapporterat om.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/regeringen-presenterar-atgardspaket-for-att-mota-prisokningar-pa-drivmedel-och-el-till-foljd-av-invasionen-av-ukraina/