• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

I samband med SBMIs branschdag den 7 april lanserades bergmaterialindustrins reformagenda. 

Agendan innehåller konkreta förslag på hur samhällets bergmaterialförsörjning kan säkras inom tre olika temaområden:

 • Effektivisera miljöprövningen
 • Möjliggör cirkulära materialflöden
 • Främja fossilfria bergtäkter

– Rapporten innehåller helt nödvändiga förslag för att branschen ska kunna bidra till samhällsbyggnaden och samtidigt klara av klimatomställningen, säger SBMIs vd Mårten Sohlman. Agendan knyter an till aktuella regeringsuppdrag, som miljöprövningsutredningen och Naturvårdsverkets uppdrag om samhällets hantering av schaktmassor och entreprenadberg.

– Det finns ett stort engagemang kring klimatomställningen och att arbeta mer cirkulärt och hållbart i samhällsbyggandet, men regelverket behöver anpassas så att det främjar en sådan samhällsutveckling.

SBMIs reformagenda innehåller en rad konkreta förslag som förbättrar regelverket och främjar utvecklingen till ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar bergmaterialförsörjning.

pdfLadda ner SBMIs reformagenda här.