• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är avgörande att kraftigt minska dessa utsläppför att nå målet om nettonollutsläpp till 2045. Mindre industrier i flera branscher har stor potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen. Klimatklivet prioriterar därför stöd till sådana åtgärder under 2022.

Företag som genomför en energikartläggning kan systematiskt arbeta med att energieffektivisera sin verksamhet och konvertera från fossila till förnybara energikällor. Åtgärder man skulle kunna söka ekonomiskt stöd för kan exempelvis vara elektrifiering av bergtäkter och produktionsprocesser, energieffektivisering, automatisering och digitalisering, investering i transportlastbilar som går på el, biogas eller vätgas, ökad återanvändning och återvinning m.m.

Vilka kan ansöka?

 • Företag, kommuner, regioner och organisationer kan söka medel för att genomföra investeringen. Stödet kan exempelvis gå till:
 • Små och medelstora industriföretag i alla branscher
 • Leverantörer av energitjänster/produkter
 • Installatörer, entreprenörer, konsulter och tillverkare
 • Fastighetsägare 

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande: 

Klimatklivet vill stödja utfasning av fossila bränslen och energieffektivisering i mindre industrier (naturvardsverket.se)

Hjälp till att sprida information om möjligheterna med Klimatklivet

Sprid gärna vidare möjligheten att söka stöd till investeringar för en fossilfri industri, till aktörer i ert nätverk, möjligheten kan också spridas i sociala kanaler, använd gärna hashtag #klimatklivet.

Nästa ansökningsperiod (ansökan skickas till din länsstyrelse): 23 augusti-8 september