• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Verktyget är utvecklat för att ta hänsyn till riskerna för naturens variationsrikedom och komplexitet vid förändringar på marken och i landskapet. Metoden kan användas för att genomföra prestandamätningar före och efter dessa förändringar och bygger på svenska och internationella standarder biologisk mångfald. 

Målsättningen är att CLImB ska kunna tillföra värde för olika användargrupper, exempelvis vad gäller planering och lokalisering till byggnation, förutsägbarhet i tillståndsprocesser och rapportering och hållbar finansiering.   

Förhoppningen är att företag på ett konkret sätt ska kunna beskriva lagstadgade och frivilliga naturvårdsåtgärder, vidareutveckla sin kompetens samt integrera biologisk mångfald och KPI:er i affären.  

Mer information om projektet 

Lisa Sennström, Hållbarhetschef SBMI 

lisa.sennstrom@sbmi.se