• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

CLIMB lanseras – den nya modellen för att värdera biologisk mångfald

Nu är det möjligt att använda CLIMB – modellen för att räkna på biologisk mångfald.  

- Genom CLIMB har alla som vill mäta, värdera och kompensera för sin påverkan på naturen nu ett verktyg för att göra detta, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

Redan under utvecklingsprojektet har CLIMB tagit en viktig roll i svenskt näringslivs gröna omställning. Modellen har visat sin styrka som en konkret resurs för aktörer att förstå och minimera sin påverkan på naturen, och vi har kvitto från domstolsprövningar som visar att CLIMB fungerar i praktiken.

Konkret underlättar CLIMB beslut om lokalisering och investering och ger bra underlag för miljöprövning och rapportering.

Miljökonsultföretaget Ecogain har utvecklat modellen tillsammans med SBMI och flera stora aktörer inom svenskt näringsliv med stöd av Swedish Mining Innovation. Redan vid lanseringen i maj fick CLIMB stor uppmärksamhet, och efter det har Ecogain bland annat bjudits in till Regeringskansliet för att berätta om modellen.

– När så många och så stora aktörer gemensamt tar fram en lösning de behöver och tror på, visar det tydligt hur stark efterfrågan på CLIMB är. Och projektet har visat att modellen verkligen fungerar i praktiken, säger Katarina Walter, vd på Ecogain.

I och med att CLIMB från 1 september blir tillgänglig för alla kan fler företag och offentliga aktörer få chansen att på ett helt nytt sätt bidra till ansvarsfull markanvändning. Och det finns stora fördelar att räkna med, inte bara för planeten.

– Det största värdet är att kunskapen om biologisk mångfald blir tillgänglig och möjlig att förhålla sig till på ett nytt sätt, säger Katarina Walter.

FAKTA CLIMB

CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversity, är en modell för att beräkna nuläge samt positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning.  

CLIMB är ett samverkansprojekt med Ecogain, Talga, Vattenfall, Sveriges Bergmaterialindustri, Skanska, Svenska Kraftnät, Svemin, Boliden, LKAB, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, Heidelberg Materials.

En Advisory Board med representanter från Naturvårdsverket, SLU, Lunds universitet, Chalmers, IIASA, Anthesis, Skellefteå Kraft och Ecogain har löpande involverats i arbetet med metodutvecklingen.

Projektet sker i Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Kontaktperson:

Lisa Sennström, Hållbarhetschef SBMI 

08-762 62 27
lisa.sennstrom@sbmi.se