• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Den 27 september deltar SBMI i ett lunchseminarium i riksdagen som handlar om effektiva miljötillståndsprövningar för en hållbar materialförsörjning. 

Fungerar miljöprövningen väl? Är den rättssäker? Hur kan den effektiviseras? Behöver miljöbalken genomgå större förändringar? Under seminariet presenterar experter inom miljöprövning inom bygg- och anläggningssektorn konkreta och konstrukttiva förslag kring hur miljöprövningen kan effektiviseras för att bli ett verktyg för samhällets klimtomställning och framtidens samhällsbyggande. 

Medverkar gör:

 • Caroline Szyber, jurist och tidigare riksdagsledamot
 • Mårten Sohlman, vd Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI)
 • Maria Werner, legal councel NCC Industry
 • Erica Nobel, parterner/advokat Delphi 

Seminariet arrageras av Kjell-Arne Ottosson (KD), riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet i samarbete med Sverige Bergamterialindustri (SBMI).