• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

CLIMB, en ny modell för att mäta och värdera biologisk mångfald, tilldelas priset Årets Hållbarhetsprestation 2023. Priset delades ut vid Nätverket för Hållbart Näringslivs stora Hållbarhetsdag den 17 oktober i Stockholm.

– CLIMB är ett viktigt och effektivt verktyg som kan hjälpa och underlätta för användarna att ta hållbara beslut med hänsyn till biologisk mångfald. Att det också är ett samarbete mellan näringsliv, branschorganisationer, kommuner och myndigheter visar styrkan i att göra saker tillsammans, säger Erik Lindroth, ordförande Nätverket för hållbart näringsliv. 

Årets Hållbarhetsprestation är ett specialpris som delas ut av Nätverket för Hållbart Näringslivs styrelse för att uppmärksamma och lyfta konkreta exempel på hållbarhet inom näringsliv och samhälle. Mottagare av priset kan vara ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation eller något helt annat. 

Juryns motivering: 

"Nätverket för Hållbart Näringsliv har beslutat att tilldela priset Årets Hållbarhetsprestation till CLIMB - en modell för beräkning av biologisk mångfald. CLIMB baseras på en matematisk metod och är framtagen i nära samverkan mellan näringsliv, branschorganisationer, kommuner och myndigheter. I en tid då sex av de nio planetära gränser överskrids är det viktigare än någonsin att bli konkret och att agera. Genom att göra verktyget fritt och tillgängligt för alla bidrar CLIMB till informerade beslut och en hållbar framtid.”

Om CLIMB

CLIMB är ett samverkansprojekt med Ecogain, Talga, Vattenfall, Sveriges Bergmaterialindustri, Skanska, Svenska Kraftnät, Svemin, Boliden, LKAB, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, Heidelberg Materials. Sedan den 1 september har CLIMB varit öppet tillgängligt för alla, i syfte att främja biologisk mångfald i större skala. 

Över 200 personer har engagerat sig och gett viktig feedback.

En Advisory Board med representanter från Naturvårdsverket, SLU, Lunds universitet, Chalmers, IIASA, Anthesis, Skellefteå Kraft och Ecogain har löpande involverats i arbetet med metodutvecklingen.

Projektet sker i Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.