• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Som ett led i Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse så träder 1 januari 2025 ny regelstruktur i kraft.

De 2 300 paragraferna i nuvarande 67 föreskriftshäften har sorterats in i 15 nya föreskriftshäften.

Reglerna är innehållsmässigt i stort sett desamma. Ett viktigt undantag är reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare (AFS 2023:3) där det har tillkommit nya regler som förtydligar ansvar och uppgifter framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen.

Den nya regelstrukturen ger bättre överblick av hur föreskrifterna hänger ihop, gör det tydligare vilka föreskrifter som gäller för vem, ökar enhetligheten och gör föreskrifterna lättare att förstå.

Reglerna finns på Arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se i ett digitaliserat format (märkta med vattenstämpel om att de träder i kraft 1 januari 2025).

Läs mer om regelförnyelsen här: https://www.av.se/regelfornyelse/

FAQ : https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regelfornyelse/vanliga-fragor-och.svar/

En paragrafnyckel finns till hjälp för att se var paragraferna i de nuvarande föreskrifterna har hamnat i de 15 nya föreskrifterna, Länk till paragrafnyckel: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/beslutade-foreskrifter-som-trader-i-kraft-2025/paragrafnyckel/

Handbok Säker Täkt planeras att vara helt uppdaterad med hänvisningar till de nya föreskrifterna från och med den 1 december 2024.