• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) tar nu ett viktigt steg för att stärka bergmaterialindustrins systematiska arbete med att främja biologisk mångfald. Initiativet, som stöds av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, syftar till att ta fram en branschgemensam färdplan som tydliggör branschens åtagande och identifierar vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.

- Näringslivet har en nyckelroll i arbetet med den biologiska mångfalden. Genom att ta fram en gemensam färdplan kan bergmaterialindustrin arbeta strategiskt och långsiktigt för att integrera biologisk mångfald i verksamheten, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

Färdplan ska lyfta arbetet ytterligare

Flera företag inom bergmaterialindustrin har länge arbetat med att gynna biologisk mångfald under drift och vid avslutade täktverksamheter. Ett exempel är att ta särskild hänsyn till backsvalorna under häckningssäsongen. Branschen har tidigare också tagit fram en handbok som inspiration till att skapa bra natur i täkter. Huvudsökande för projektet är Swerock AB. Övriga företag som deltar är NCC Industry AB, Skanska Industrial Solutions AB, Svevia och Sibelco.

- Många företag i branschen vill arbeta proaktivt med att främja biologisk mångfald i sina verksamheter. Ett branschgemensamt arbete förväntas kunna bidra till att sprida kunskap och erfarenheter för att ytterligare främja detta arbete, säger Monica Soldinger Almefelt, miljötillståndschef på Swerock.

En bred förankring med intressenter  

Projektet genomförs tillsammans med Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald. En referensgrupp bestående av Naturvårdsverket, SLU Centrum för biologisk mångfald, WWF Sverige, Trafikverket och Birdlife bidrar med värdefull input och synpunkter på färdplanens utformning och prioriterade åtgärder.  

- En tydlig vision med arbetet för biodiversitet ger klara affärsfördelar, det är både modigt och smart av SBMI att göra den här satsningen. Vi på Ecogain är stolta att få vara en del av den och få ta fram en branschfärdplan för biologisk mångfald för bergmaterialindustrin, säger Helena Granborg, som är uppdragsansvarig för projektet från Ecogains sida.

Projektet startar i augusti 2024 och pågår under ett år. Under denna tid kommer projektgruppen att arbeta nära branschens aktörer och intressenter för att förankra arbetet och säkerställa att alla aspekter av biologisk mångfald beaktas.