• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Regeringen införde 2017 en automatik i naturgrusskatten som medför en löpande höjning enligt en indexuppräkning enligt Lag (2017:1209). Uppräkningen innebär att skatten ska höjas motsvarande utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), plus ett årligt tillägg av två procentenheter, avrundat till närmaste hel krona.

Läs mer

CLIMB, en ny modell för att mäta och värdera biologisk mångfald, tilldelas priset Årets Hållbarhetsprestation 2023. Priset delades ut vid Nätverket för Hållbart Näringslivs stora Hållbarhetsdag den 17 oktober i Stockholm.

Läs mer

SBMI välkomnar att Naturvårdsverket vill främja och öka den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av massor. Men för att uppnå syftet måste den nu remitterade vägledningen om masshantering bli tydligare och mer konkret för att minska utrymmet för olika tolkningar och prioritera cirkulära lösningar.

Läs mer

Den 27 september deltar SBMI i ett lunchseminarium i riksdagen som handlar om effektiva miljötillståndsprövningar för en hållbar materialförsörjning. 

Fungerar miljöprövningen väl? Är den rättssäker? Hur kan den effektiviseras? Behöver miljöbalken genomgå större förändringar?

Läs mer