• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

CLIMB lanseras – den nya modellen för att värdera biologisk mångfald

Nu är det möjligt att använda CLIMB – modellen för att räkna på biologisk mångfald.  

- Genom CLIMB har alla som vill mäta, värdera och kompensera för sin påverkan på naturen nu ett verktyg för att göra detta, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

Läs mer

SBMI bedömer att naturgrusskatten i dagsläget är i stort sett verkningslös som miljöstyrande instrument. En höjning av skatten skulle inte leda till att uttaget av naturgrus förändras mer än marginellt, och sänkning av skatten skulle inte leda till att uttaget förändras mer än marginellt. SBMI anser att skatten har tjänat ut sitt syfte i utfasningen av naturgrus, och kan slopas utan betydande effekt på naturgrusuttaget.

Läs mer

SBMIs vd Mårten Sohlman deltog i regeringens nationella klimatmöte den 16 juni. SBMI har också skickat in inspel till Regeringskansliet inför framtagandet av klimathandlingsplanen.

Bergmaterial är nödvändigt för att bygga bostäder, vägar och annan samhällsviktig infrastruktur. Det är också en förutsättning för att kunna genomföra den gröna omställningen. Att bygga vindkraftparker och batterifabriker innebär ett betydande behov av ballast.

Läs mer

Det finns en stor efterfrågan på relevanta nyckeltal för att kunna mäta biologisk mångfald. Därför deltar SBMI sedan december 2022 i ett projekt som syftar till att utveckla ett praktiskt verktyg för att kunna värdera svensk och nordisk natur på ett transparent och jämförbart sätt – Changing Land Use Impact on Biodiverity (CLImB).   

Läs mer