• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Under sin sista arbetsvecka som chef för finansdepartementet deltog nuvarande statsminister Magdalena Andersson i beslutet om att fastställa naturgrusskatten för år 2022. Naturgrusskatten för år 2022 är oförändrad på samma nivå som för 2021, 17 kr/ton.

Läs mer

På uppdrag av BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, har SBMI tagit fram ett företagsneutralt artikelnummerregister som när det används kommer underlätta automatisering, minska kostnader och öka effektiviteten i branschens elektroniska affärer.

Artikelnummerregistret hittas under Info/Råd/Handböcker och menyvalet Artikelregister, Avtal, Bergmaterialanvändning.

Läs mer

Idag har riksdagen röstat igenom regeringens helt nödvändiga förslag om en tillfällig ändring i miljöbalken för att tillfälligt säkra cementförsörjningen. I samband med detta beslut skriver SBMIs vd Mårten Sohlman på SVD Debatt om vikten av att samtidigt ta tillfället i akt och tillse att inte samma sak ska behöva hända igen. Det har aldrig varit tydligare än nu att processen för verksamhetstillstånd behöver åtgärdas. För att säkra försörjningen av samhällskritiska material, möjliggöra klimatomställningen och främja den cirkulära materialhanteringen behöver processen för verksamhetstillstånd vara effektivare, mer förutsägbar, och mer rättssäker. Läs debattartikeln här

Läs mer

Idag presenterar den samlade svenska industrins fjorton bransch- och arbetsgivarorganisationer en gemensam plattform – ”Industrins reformagenda: vi leder den globala omställningen” – som vänder sig till riksdagens samtliga partier i syfte att vara ett medskick från den samlade industrin inför valrörelsen. Det är en uppdaterad version av den agenda som presenterades för ungefär ett år sedan.

Förslagen presenteras också på webbsidan industrinsreformagenda.se

SBMI har deltagit i framtagandet av agendan. SBMIs vd Mårten Sohlman konstaterar att den gemensamma reformagendan lyfter många av de frågor som är allra viktigast för SBMIs medlemmar, som t ex behovet av att förbättra regelverket för framtidens cirkulära materialflöden,

Läs mer