• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Naturgrusskatten för 2023 höjs till 19 kr/ton och avfallsskatten fastställs till 634 kr/ton. Detta innebär höjningar med nästan 12 respektive 11 procent. Klicka på Läs mer för ytterligare information och länkar.

Läs mer

Från och med hösten 2024 kommer studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan att kunna fortsätta studera vid Luleå tekniska universitet, LTU. Det innebär att det blir möjligt för yrkesutbildade att gå vidare och studera till en akademisk masterexamen.

Idag har en samsyn uppnåtts som möjliggör för studerande på yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad att fortsätta vid Luleå tekniska universitet, LTU. 

Läs mer

Frågan om hur entreprenadberg och schaktmassor från byggprojekt ska kunna cirkuleras har varit en långdragen process som SBMI aktivt har jobbat med under flera år. Nu har Naturvårdsverket lämnat förslag på reviderat regelverk som ska underlätta hanteringen. Bland annat föreslår myndigheten att mer material ska klassas som produkt istället för som avfall. I dagarna skickade SBMI in branschens remissvar på förslaget. Läs en intervju med SBMIs VD Mårten Sohlman.

Läs mer

Inför valet skickade SBMI ut några frågor till samtliga riksdagspartier. Här är samtliga svar som inkom från de olika partierna. Samtliga partier svarade på SBMIs enkät, bortsett från Vänsterpartiet som lät meddela att det inte hade möjlighet att prioritera SBMIs förfrågan.

Läs riksdagspartiernas svar här.

Läs mer