• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

På uppdrag av BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, har SBMI tagit fram ett företagsneutralt artikelnummerregister som när det används kommer underlätta automatisering, minska kostnader och öka effektiviteten i branschens elektroniska affärer.

Artikelnummerregistret hittas under Info/Råd/Handböcker och menyvalet Artikelregister, Avtal, Bergmaterialanvändning.

Läs mer

Idag har riksdagen röstat igenom regeringens helt nödvändiga förslag om en tillfällig ändring i miljöbalken för att tillfälligt säkra cementförsörjningen. I samband med detta beslut skriver SBMIs vd Mårten Sohlman på SVD Debatt om vikten av att samtidigt ta tillfället i akt och tillse att inte samma sak ska behöva hända igen. Det har aldrig varit tydligare än nu att processen för verksamhetstillstånd behöver åtgärdas. För att säkra försörjningen av samhällskritiska material, möjliggöra klimatomställningen och främja den cirkulära materialhanteringen behöver processen för verksamhetstillstånd vara effektivare, mer förutsägbar, och mer rättssäker. Läs debattartikeln här

Läs mer

Idag presenterar den samlade svenska industrins fjorton bransch- och arbetsgivarorganisationer en gemensam plattform – ”Industrins reformagenda: vi leder den globala omställningen” – som vänder sig till riksdagens samtliga partier i syfte att vara ett medskick från den samlade industrin inför valrörelsen. Det är en uppdaterad version av den agenda som presenterades för ungefär ett år sedan.

Förslagen presenteras också på webbsidan industrinsreformagenda.se

SBMI har deltagit i framtagandet av agendan. SBMIs vd Mårten Sohlman konstaterar att den gemensamma reformagendan lyfter många av de frågor som är allra viktigast för SBMIs medlemmar, som t ex behovet av att förbättra regelverket för framtidens cirkulära materialflöden,

Läs mer

Den 6:e juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland på grund av att ”miljökonsekvensbeskrivningen är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.”

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Byggföretagen har genomfört en konsekvensanalys som visar att det skulle få mycket svåra konsekvenser för samhällsbyggandet i Sverige om cementtillverkningen i Slite plötsligt skulle upphöra då det befintliga miljötillståndet går ut den 31:a oktober 2021. Konsekvensanalysen visar också att flera stora infrastrukturprojekt skulle stoppas eller fördröjas, och 280 000 jobb hotas. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Läs mer