• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

SBMI har uppdaterat branschens handbok för den som ska ansöka om täkttillstånd. Tanken är att det ska hjälpa medlemsföretagen att kunna lämna in tillståndsansökningar med hög kvalitet och därmed få en snabbare handläggning av ärenden.  

Det är bilaga 1a till Handbok – Täktansökan, som omfattar enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet, som getts fått en översyn. Den förra versionen reviderades 2016 och mycket har hänt sedan dess vad gäller tillståndsprövningar. Det fanns därför ett behov av en uppdatering med förslag till utformning av yrkanden och villkor. Den nya versionen är mer anpassad efter nuvarande praxis.

Läs mer

Den 11 mars överlämnade Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap (N 2022:08) ett extra delbetänkande (SOU 2024:19).
Sammanfattningsvis handlar dokumentet om behovet av att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en säker försörjning av bergmaterial och andra kritiska material för byggande och underhåll av infrastruktur som en del av samhällets totalförsvar.

Läs mer

270 glada besökare deltog på branschdagen den 11:e april. Vår fotograf Pia Nordlander var redo med sin kamera under hela dagen. Fastnade du i vimlet? 

Klicka här för att se alla bilder från branschdagen

Läs mer

På årsstämman den 11 april omvaldes Magnus Ericsson som ordförande för SBMI. Nyvald ledamot i styrelsen är Pär Gustafsson, avdelningschef på Svevia.


Pär Gustafsson har en gedigen bakgrund inom väg- och anläggningsbranschen med en rad olika yrkesroller på Svevia sedan 2005.

Ny ledamot, omval och ordförande:
Stämman beslutade omval av följande styrelseledamöter:Magnus Ericsson, Swerock (till 2026)Tove Andersson, Setterwalls Advokatbyrå (2026)Jörgen Andersson, Skanska Industry Solutions (2026)Lena Björklund, Bröderna Björklunds Grus (2026)

Läs mer