• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Nu finns uppdaterat Bergmaterialindex för kvartal 3 2016 under fliken Index och branschstatistik i menyvalet Info/Råd/Handböcker.

Läs mer

En reviderad version av "Enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet" (160401) finns nu under fliken Täkttillstånd/Täkttillsyn i menyvalet Info/Råd Handböcker, tillgänglig för alla hemsidans besökare.

Läs mer

Handboken är ett utmärkt verktyg för att planera miljöbra åtgärder i täkter som är i drift. Den bör även kunna användas som ett uppslagsverk över miljömöjligheter i ansökningsprocessen, vilket ger goda argument inför möten med lokala myndigheter, prövningsmyndigheter och inför samråd. 

Läs mer