Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

De som arbetar med bergmaterial (sten och grus) exponeras i varierande grad för olika sorters damm i arbetsmiljön. Att kontinuerligt andas in skadliga dammpartiklar innebär en ökad risk för att drabbas av ohälsa.

Om dammet dessutom innehåller kvarts/stendamm, trä, asbest, PCB, mikroorganismer eller andra hälsoskadliga kemikalier så ökar risken för att medarbetare kan drabbas av ohälsa.

SBMIs medlemmar har i sina roller som arbetsgivare har ett stort behov av att systematiskt undersöka, begränsa och förebygga damm och framförallt kvartsdammsspridningen på sina arbetsplatser.

Mer om damm och hälsa finns i Handbok Säker täkt som nås via rubriken Handböcker i huvudmenyn.

dammokvarts dump

 

Vilka metoder och tekniker finns  för att bekämpa damm? Flera dokument går igenom det du som platschef behöver veta.

Det första dokumentet, Dammbekämpning i täkter och på vägar – en vägledning för platschefer om metoder och leverantörer, ger en bra överblick över metoder och tekniker, och vilka för- och nackdelar de har.

Det andra dokumentet, Dammbekämpning i täkter – erfarenheter från MinBaS, redovisar kunskap som tagits fram av MinBaS-projekten och från statliga myndigheter om hur verksamheter kan arbeta för att minska problemen med damning.

Ett tredje dokument, Leverantörer dammbekämpning, är en lista på företag som levererar utrustning för dammbekämpning. Den innehåller även kontaktuppgifter till företagen.

pdfDammbekämpning i täkter och på vägar 540.56 KB

pdfDammbekämpning i täkter – erfarenheter från MinBaS 1.62 MB

pdfLeverantörer – dammbekämpningsutrustning 151.65 KB

  

Film – Täckta Flak

bild9

 

Dammbekämpning i Tidningen Stenkoll

Stenkoll #138, sidorna 38–40
Genomgång av Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt samt artikel om KrossKonsults mobila dammbekämpningsutrustning. 

Stenkoll #137, sidorna 30–35
Temaartikel om utvecklingen på dammbekämpningsområdet samt om SBMIs arbete med att ta fram referensmätningar. 

Stenkoll #133, sidorna 20–23 
Intervjuer med Arbetsmiljöverkets Jens Åhman, Thomas Blomgren från NCC och SBMIs Arbetsmiljöutskott samt NCCs Per Murén. 

illis damm

 

Presentationer från branschdagar

Presentationerna från SBMIs branschdagar är i pdf-format och kompletteras av den sammanställning av branschdagen där man kan läsa ett noggrant referat av vad varje talare sade från scenen. Sammanställningen laddas upp på sidan cirka en månad efter respektive branschdag.
Det är vanligt att presentationerna innehåller fler bilder än vad som visades på plats, eftersom varje talare har en begränsad tid för sitt föredrag.

2017 VÅR – Branschdag i Stockholm
Gustaf Bäck Arbetsmiljöverket – Sänkt gränsvärde för kvarts? 
Johanna Nydelius Swerock – Referensmätningar för riskbedömning av kvarts
Niklas Osvaldsson Swerock – Rätt hytt filter

2016 HÖST – Branschdagar i Umeå och Jönköping
Agneta Jangenfeldt och Martin Forsgren Arbetsmiljöverket – Tillsyn Arbete med berg

2016 VÅR – Branschdag i Stockholm
Per Murén NCC – Förbättrad dammbekämpning på mobila krossar
Film från branschdagen – Mobil dammbekämpningsutrustning
Per Axelsson PAX Miljöpartner – SBMIs typmätningar
Gustaf Bäck Arbetsmiljöverket – Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt, vad gav sanktionsavgift?

2015 VÅR – Branschdag i Stockholm
Jens Åhman Arbetsmiljöverket – Nya föreskrifter om kvarts 
Per Murén NCC – Damning 

Inloggning krävs för åtkomst till SBMIs Konferensdokumentation

 

Läs mer