Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

SBMI har sedan 2008 två gånger årligen – höst och vår – anordnat konferenser för medlemmarna. En skriftlig summering av konferensen (branschdagen) publiceras här på hemsidan efter cirka en månad, med referat av föredragen.

Redan dagen efter konferensen brukar dock föreläsarnas bilder finnas tillgängliga. Eftersom de flesta föredragen endast ges 12-15 minuter väljer många föredragshållare att lägga med en eller flera dolda bilder som kompletterar den begränsade information som denne hann med att ge från scenen.

En föredragshållare kan exempelvis välja att visa en handfull bilder, oftast textfattiga, men inkludera många fler bilder innehållande fördjupad information. Tiden på scenen används då för att väcka intresse och den nyfikne kan i efterhand fördjupa sig i detaljerna. Således kan presentationerna nedan ge betydligt mer information än vad som presenterades på plats.