Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Föreläsarnas presentationer inkluderar både de bilder som visades från scenen och dolda bilder med fördjupad information.

Film – Naturvårdsverket – Från riktvärden till begränsningsvärden

pdfBjörn Holgersson & Torbjörn Andersson – Vattenverksamhet och vattenkvalitet 1.11 MB

pdfBjörn Holgersson – SGUs stödmaterial vattenverksamhet 2.13 MB

pdfKatarina Wallinder & Sara Selegran – Nya Täkthandboken 998.88 KB

pdfErica Nobel & Niclas Nilsson – Buller – En förhandlingsfråga? 395.65 KB

pdfDavid Hansson & Marie Sandberg – Regelförenklingsförslag 201.86 KB

pdfTove Andersson & Jonas Söderstjerna – Artskydd 647.39 KB

pdfMartin Lagerkvist & Åsa Granberg – Handboken i biologisk mångfald i täkter 1.12 MB

pdfRolf Svedberg – Behovsprövning och lokalisering 156.25 KB

pdfRolf Svedberg – Kommentar Behovsprövning 56.14 KB

pdfRolf Svedberg – Kommentar Lokalisering 59.77 KB

pdfAnders Linnerborg & Jonas Söderstjerna – Samråd 344.18 KB

Film – Täckta flak

pdfRalf Hansson – Hållbara transporter 3.48 MB

pdfMathias Jern – Ny sprängstandard 1.56 MB

pdfMartin Forsgren & Anders Svärd – Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter 1.61 MB

pdfArbetsmiljöverkets sanktionsavgifter – Dokument 330.87 KB

pdfSara Elfving – Boverkets marknadskontroller 791.82 KB

pdfMagnus Reutervall & Pär Burlin – SBMIs Krossutskott 1.7 MB

pdfCar-Henrik Gustafsson – Nyheter Jonsson 1.93 MB

pdfKristian Johansson & Anders Forsberg – Nyheter Pon Equipment 735.08 KB

pdfRebecka Stomvall & Erik Hulthén – Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial 5.9 MB

 

Fullständigt referat av branschdagen

pdfSammanfattning av branschdagen 784.82 KB