Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Föreläsarnas presentationer inkluderar både de bilder som visades från scenen och dolda bilder med fördjupad information.

pdfEiolf Bjelkström – Sprängning i bergtäkt – Vad tål hus och myndigheter? 1.79 MB

pdfP-O Martinson – En perfekt ansökan 29.07 KB

 pdfMartin Almgren – Ljud från bergtäkter 3.04 MB

pdfSara Selegran – Kontrollprogram, riktvärden och begränsningsvärden 370.94 KB

pdfAnders Linnerborg – Grunder för avslag vid tillståndspröving av täktverksamhet 197.01 KB

pdfAgnes Larfeldt Alvén – Grunder för avslag samt sakägarbegreppet vid prövning av täktverksamheter 450.64 KB

pdfKristofer Paulsson – Artskydd och täkter 343.23 KB

pdfEva-Britt Eklöf – Vägledning för täktverksamheter 286.67 KB

pdfErik Hulthén – Från kax till limpa – Vad kan vi lära av MinBaS-projekten? 2.18 MB

Filmer – Erik Hulthéns presentation

pdfFreddie Stjernström – Havssand 2.95 MB

pdfSven Wallman – Havssand – Exploatering, utvinning och efterbehandling 2.47 MB

pdfMats Karlsson – Betongtillverkning med havssand 280.44 KB

pdfErland Skollerhorn – Allvarliga brister – Olaga täkt 282.99 KB

pdfRoland Netterlind – Effektiv sprängning eller losshållning 10.14 MB

 

Utförligt referat från branschdagen

pdfSammanfattning av branschdagen 791.39 KB