Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Föreläsarnas presentationer inkluderar både de bilder som visades från scenen och dolda bilder med fördjupad information.

pdfStefan Persson Sandvik – Förbättra täktmiljön ljuddämpad borrigg 5.98 MB

pdfAnn-Catrine Bertlin Atlas Copco – Förbättra täktmiljön ljuddämpad borrigg 612.88 KB

pdfPer Murén NCC – Förbättra dammbekämpning på mobila krossar 3.89 MB

Film Mobil dammbekämpningsutrustning

pdfPer Axelsson PAX Miljöpartner – SBMIs typmätningar 2.58 MB

Film Trafikstyrning Årsta

pdfNiklas Carlsson ÅF Ljud & Vibrationer – Hur mycket kan borriggar bullerdämpas? 1.92 MB

Film Goda grannar Hallandsås

pdfMarie Berglund NCC – Så hanterar vi Sevesodirektivets krav 78.27 KB

pdfMartin Malmsten NCC – Råd för säker sprängning 2.23 MB

pdfPeter Andersson Swerock – Dolor, skutslagning och säkra maskiner 4.63 MB

Film Sprängning fönsterglas

Film Sprängning laminerat glas

Film Statens Provningsanstalt Hammerglass

pdfGustaf Bäck Arbetsmiljöverket – Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt, vad gav sanktionsavgift? 594.11 KB

pdfUtskicket Berg- och Grustäkt 795.55 KB

Film Utbildning för nyanställda

pdfÅsa Lindgren Trafikverket – Vem köper miljödeklarerad ballast? 905 KB

pdfMagnus Evertsson Chalmers – Täktoptimering, hitta energitjuvarna 1.08 MB

pdfVägledning för energikartläggning i stora företag - Inför energikartläggningen 2.62 MB

pdfNiklas Osvaldsson Jehander – Lastbil i täkt: "hållbar" klimatsmart lösning? 3.36 MB

pdfHarry Frank Kungliga Vetensskapsakademien – Miljöbra maskiner, flexibla motorer för förnybara bränslen 1.49 MB