Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

 Film: Dammbekämpning i sträng kyla

filmbild damm

Film: Visionsteknik för ökad säkerhet

filmbild visionsteknik

pdfHåll nollan – Dödsolyckor i branschen – Tommy Eriksson, MTO Säkerhet 2.40 MB

pdfNaturvårdsverkets regeringsuppdrag – Martin Tengsved, SBMI (konsult) 786.72 KB

pdfLaktester av ballastmaterial – Carl Zide, Massbalans 4.24 MB

pdfRegionalt masshanteringsprojekt – Louise Arbin, Länsstyrelsen Stockholms län 1.08 MB

pdfFarliga ämnen i berg – Jenny Andersson, SGU 3.32 MB

pdfIndustriutsläppsdirektivet – Mårten Sohlman, SBMI 72.54 KB

Film: Revidering av IED

filmbild ied

pdfMiljöprövningsutredningen – Mårten Sohlman, SBMI 358.61 KB

pdfSulfidfrågan – Steve Persson, FUT 661.82 KB

pdfSulfidfrågan och Trafikverket – Karl-Johan Loorentz, Trafikverket 1.08 MB

pdfDrivmedelspriser – Jessica Alenius, Drivkraft Sverige 1.48 MB

Film: Malin Löfsjögård om cementkrisen

filmbild malin

pdfDet politiska läget – Mårten Sohlman, SBMI 1.25 MB

Film: SBMIs reformagenda

filmbild reformagenda

pdfEPD Berg – Erik Hultén, Chalmers 1.92 MB

pdfKlimatklivet – Audrée Paquette, Naturvårdsverket 3.1 MB

Film: Elektrifiering av svaga nät

filmbild elektrifiering

Film: Fossilfria gula maskiner

filmbild fossilfri  

pdfUtmaningar med elektrifiering – Sten Bergman, StonePower3.36 MB