Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Film: Mårten Sohlman, SBMI, Dirk Fincke, General Secretary, UEPG och Antonis Latouros, President UEPG.

 UEPG

Film: Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv.

marie

pdfRevidering av Bergmaterialindex – Mårten Sohlman, SBMI 1.96 MB

Film: Mats Kinnwall, Teknikföretagen

mats

pdf SBMIs elektrifieringsprojekt – Sten Bergman, Stonepower 26.53 MB

Film: Mattias Göransson, SGU

mattias

pdfIkke i mitt nabolag – NIMBY – Elisabeth Gammelsaeter, fd generalsekreterare Norsk bergmaterialindustri 22.58 MB

Film: Elisabeth Gammelsaeter

elisabeth

pdfValspecial: så påverkas bergmaterialindustrin – Mårten Sohlman, SBMI 2.33 MB

pdfSvenska Byggbranschens Utvecklingsfond – Anneli Kouthoofd, SBUF 9.43 MB

Film: Anneli Kouthoofd

anneli

Filmtrailer: Ny utbildningsfilm om kvartsdamm – SBMI

e utb

pdfBeteendebaserad säkerhet – Caroline Wester, Behaviour Design Group 3.90 MB

pdfSå kan vi arbeta krativt med schaktmassor – Marta Bohlmark & Luc Pagès, GAIA Arkitektbyrå 23.66 MB

Film: Marta Bohlmark & Luc Pagès, GAIA Arkitektbyrå

massa

Film: Peter Ardö, Miljöprövningsutredningen

ardo

Film: Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv om Miljöprövningsutredningen

skar

pdfMiljöprövningsutredningen – Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå 4.05 MB

Film: Regelverk för framtidens cirkulära materialförsörjning – Helene Lindqvist, Naturvårdsverket

skar

pdfEffekter av Naturvårdsverkets förslag – Martin Tengsved, SBMI 237.70 KB

pdfMaterialförsörjningsplaner och masshanteringsplaner – Martin Tengsved, SBMI 592.14 KB

pdfBEAst – Produktregister för cirkulär materialhantering – Johan Andersson, Opus Forte 14.54 MB