Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

pdfEPD 101: Vad, hur och varför – Christina Lee, Chalmers

pdfSekundära ballastråvaror för hållbara anläggningsinfrastruktur – Björn Schouenberg, RISE

pdfSBMIs uppförandekod – Lisa Sennström, SBMI

pdfAffärsetik – Parul Sharma, IMM Institutet mot mutor

pdfUtvecklingen inom elektrifieringsområdet – Sten Bergman, StonePower

pdfTematisk tillsyn i bergtäkter – Tomas Åberg, Elsäkerhetsverket

pdfLife in quarries – Katarina Wallinder, Skanska

Film: Erfarenheter med Climb – Christin Jonasson, TALGA

bild talga

Film: Ny standard för aktivitetsindex – Peter Martinsson, Swerock

bild peter 

pdfÅrets produktionssiffror – Mattias Göransson, SGU

pdfMiljöprövningsutredningarna – Maria Werner, NCC och Tove Andersson, Setterwalls

pdfBättre planering inför sprängning och skrotning – Jan Johansson, BEF, Mikael Sjökvist Berg- och Byggteknik och Håkan Lorentzon, Heidelberg Materials

pdfEffektiviseringspotential med digitalisering – Linn Karlsson och Sanne Wiman, CheckProof