Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

SBMI medverkar främst med remissvar i frågor som rör täktmiljö, arbetsmiljö med bäring på täkter (kvarts) samt forskning och innovation.

Remissvar 2022

2022-06-10 SBMI Masshanteringsplan Stockholm

2022-01-31 SBMI skyldighet beakta vissa samhällsintressen i LOU

2022-01-10 SBMI Miljöprövningsutredningen tilläggsuppdrag

Remissvar 2021

2021-12-17 SBMI om säkerhet för hantering av utvinningsavfall

2021-12-03 SBMI om Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om schaktmassor

2021-12-03 SBMI Kommentar efter remissgenomgång Naturvårdsverkets Handbok 2010-1 centrala begrepp

2021-11-05 SBMI Remissvar Artskyddsutredningen Dnr M2021-01219

2021-11-05 SBMI Kommentar SIS remiss 21574 ftss199000-rev

2021-11-05 SBMI Juristutlåtande angående remiss om ny standard för NVI

2021-10-21 SBMI Remissvar Klimaträttsutredningen

2021-10-08 SBMI Remissyttrande Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad  avfallsstatistik

2021-10-08 SBMI Remissvar Ändring av NFS 20168 om miljörapport

2021-09-06 SBMI Svar Klimatkrav för masshantering

2021-09-03 SBMI Remissvar Utfasningsutredningen 

2021-09-03 SBMI Remissutlåtande Cementafallet

2021-06-11 SBMI Remissutlåtande förbättrat genomförande av MKB

2021-05-31 SBMI Yttrande om Naturvårdsverkets Handbok 2010-1 del 3 centrala begrepp

2021-05-21 SBMI om samhällets massflöden

2021-05-14 SBMI Remissutlåtande Ordning och reda 

2021-05-03 SBMI Svar på frågor till näringslivet efter dialogmöte 22 april

 

 

Policydokument

SBMI har tagit fram egna inspel mot departement och myndigheter och SBMIs utskott kan vid behov föreslå att styrelsen fastställer policydokument som inte direkt är föranledda av någon remiss.

pdfInfrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – Rapport SN 1.96 MB

pdfBrister infrastrukturen hindras tillväxt 423.16 KB

pdfNaturligt joniserande strålning från ballast är allas ansvar 39.91 KB

pdfMerkostnad för sena beslut 38.91 KB

pdfSBMIs inspel till en svensk mineralstrategi 82.93 KB