Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Under rubriken Täktverksamhet samlar SBMI dokument och handböcker av övergripande art som inte omedelbart kan kategoriseras under någon av de andra rubrikerna. Materialet här kan dock förekomma även i andra kategorier där de har viss relevans.

Bergmaterialanvändning i teori och praktik är ett utbildningsmaterial för arbetsledare inom bygg- och anläggningssektorn. Det beskriver hur bergmaterialet ska hanteras för att klara alla kvalitetskrav och vad som händer om det hanteras felaktigt.

Bergmaterialanvandning

pdfBergmaterialanvändning i praktik och teori 2.79 MB

Vad gör man i en bergtäkt?

Utbildning för nyanställda

SBMI har 38 filmer & foldrar under rubriken  Självstudier/E-learning

 

Så här kan du få tillstånd att öppna täkt/terminal

filmbild storstadens

 

Säker täkttrafik

filmbild saker takttrafik 

 

Kartläggning av teknologi/Genomgång med krossentreprenör

pdfMinBaS I – Kartläggning av teknologi (2003)3.15 MB

pdfMall för genomgång med krossentreprenör240.2 KB

 Bergtakt-lastare-dumprar

 

Ställd säkerhet vid täktverksamhet

pdfCitat ur proposition 2006 om säkerheter 52.71 KB

pdfDom i Mark- och miljööverdomstolen gällande säkerheter 5.83 MB

Istället för bankgaranti för täkten kan en försäkringslösning väljas.

pdfFörsäkringslösning Moderna Garanti 17.74 KB

pdfHär kan du läsa boken Berg bygger, Kort om berg, bergmaterialproduktion och bergmaterialanvändning.