SBMIs styrelse fattade under våren 2023 beslut om att införa en uppförandekod för samtliga medlemsföretag i SBMI. Syftet med uppförandekoden är att tydliggöra branschens ansvar, åtaganden och förväntningar. Att vara medlem i SBMI ska vara en kvalitetsstämpel för företaget.  

Under 2023 pågår arbetet med att ta fram uppförandekoden. Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig till SBMIs hållbarhetschef Lisa Sennström, lisa.sennstrom@sbmi.se.