Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet, som är exklusiv för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

 

bild handbocker

Hur en täkts grannar upplever störningar från buller, damm och täkttrafik etc. beror dels på hur mycket det bullrar och dammar men dels också på hur bra dialog täktens personal har med grannarna. 

 

Goda möten

Dagens samhälle är ett kommunikationssamhälle. Vår förmåga att kommunicera och skapa goda möten är därför viktig, både för att undvika problem och för att nå goda resultat. Det är i mötet som goda relationer skapas och framtida problem kan förebyggas. Det lönar sig för alla företag att sprida kunskap om branschen och företaget till olika intressenter.

pdfGoda möten – gör så här!

 

Effektiv kommunikation

Kommunikation syftar till att stödja företagets mål, antingen det är att öka marknadsandelar, rekrytera medarbetare eller genomföra förändringar så smidigt som möjligt. Häftet beskriver hur man kan gå till väga för att planera och bygga upp ett bra kommunikationsarbete. 

pdfEffektiv kommunikation

 

Massmedia

Massmediekontakter (press, radio, TV, internet och nyhetsbyråer) är ett viktigt verktyg i PR-arbetet. Medierna har en viktig roll som vidareinformatörer och har ett stort inflytande på opinionen. Det kan både gynna och missgynna en verksamhet.

pdfMassmedia – i med och motgång