Observera att du måste vara inloggad för att ta del av Handbok Täktansökan, som är exklusiv för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

bild taktansokan

Med hjälp av Handbok Täktansökan kan SBMIs medlemsföretag lämna in tillståndsansökningar med hög kvalitet och därmed ta sitt ansvar för att ansökningsprocessen ska löpa på ett smidigt sätt. De totala handläggningstiderna bör då rimligen kunna förkortas, vilket sparar resurser för såväl myndigheter som medlemsföretagen.

Handboken kan också bidra till en fortsatt konstruktiv dialog med länsstyrelserna om vad som krävs av en komplett ansökan med hög kvalitet – bortsett från lokala behov av kompletterande utredningar – och hur processen bör drivas för att fungera effektivt. 

Nollalternativet

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har efterlyst en bättre beskrivning av ”nollalternativet” i samband med täktansökan för ny täkt eller förlängt tillstånd i befintlig täkt. Det handlar således om miljökonsekvenser av att en ny täkt inte blir till eller att en befintlig täkt inte får förnyat tillstånd. WSP Analys & Strategi har för SBMIs räkning tagit fram ett kalkylunderlag för noggrannare beräkning av transportkostnader och miljöutsläpp från transporter utifrån transportavstånd som gör det möjligt att jämföra alternativ.

Kommentarer till senaste uppdateringen av kalkylunderlaget (mars 2023):

Några noterbara förändringar sedan uppdateringen i februari 2022:

  • Kostnadsläget (KPI) har stigit med anmärkningsvärda 11 % från 352,47 till 391,5 sedan förra året.
    Räntekostnaderna (stibor 6 mån) har gått upp kraftigt från ca 0,32 procent till 3,83%.
    Lönekostnaderna har stigit mer blygsamt med ca 2,2 procent (från index 134,2 till 137,1) sedan förra årets version.
    Drivmedlet har ökat med en dryg krona i pris sedan förra året till ca 18,2 kr/liter diesel (exkl moms).
    Det samhällsekonomiska värdet för CO2 enligt ASEK 7 är fortsatt 7 kr/kg, d v s oförändrat från föregående år.