Observera att du måste vara inloggad för att ta del av Handbok Säker Täkt, som är exklusiv för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Här är SBMIs Arbetsmiljöhandbok. Den ska täcka branschens vanligaste arbetsmiljöfrågor med information och mallar som stöd för arbetet. Handboken är ett levande dokument som uppdateras och utvecklas. Hör av dig till SBMI om något saknas eller om någon länk slutar fungera. Läs mer om Handbok Säker Täkt.

UEPG – Union Européenne des Producteurs de Granulats – är paraplyorganisationen som representerar den europeiska bergmaterialbranschen.