• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Delar av SBMIs hemsida innehåller material som är exklusivt för föreningens medlemmar. Är ditt företag inte medlem ännu? Läs mer här om vad SBMI erbjuder sina medlemmar.

Anställda hos medlemsföretag i SBMI loggar in nedan för att ges åtkomst till exklusivt material. Har du ingen inloggning trots att ditt företag är SBMI-medlem? Kontakta Joakim Heise på SBMI