Kurser / Kalender

Kalender

Ansvarig driftsledare - produktion, kvalitet och miljö, del 1
Från Tisdag, 09 Februari 2021
Till Torsdag, 11 Februari 2021
Kontakt 08-762 62 28, joakim.heise@sbmi.se

Tid och plats: 9-11 februari samt 23-25 februari 2021, Radisson Blu, Arlandia, Arlanda

Kurslängd: 6 dagar (3 + 3 dagar)

Målgrupp: Arbetsledare, platschefer, produktionschefer eller motsvarande med helst tre års praktisk erfarenhet av arbete i bergmaterialindustrin eller angränsande verksamhet.

Utbildningsmål: Ge fördjupade kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar. Ökad förståelse för användarnas krav på bergmaterial för olika användningsområden.

Innehåll:

  • Bergmaterial - råvaror
  • Borrning och sprängning
  • Produktionsteknik och projektering av krossanläggningar
  • Arbetsmiljö
  • Täkttillstånd - Miljöbalken
  • Europastandard och användarkrav
  • Provtagning, provningsmetoder och kvalitetssäkring
  • Försäljning och leverans
  • Studiebesök - ta med oömma kläder!

Prov/Intyg: Kursen avslutas med skriftligt prov. Godkänt resultat ger behörighet för ansvarig driftledare enligt regler för produktcertifiering av ballast. Intyg erhålls efter genomförd kurs.

Anmälan: Senast 22 januari 2021. Anmälan är bindande.

Kursavgift: 20.800:- exkl moms för del 1 och del 2. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och middagar.

Logi: Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, länk till Radisson Blu Arlandia fås vid kursbekräftelse.

Klicka här för att anmäla dig till kursen, du blir automatiskt registrerad för både del 1 (9-11/2) och del 2 (23-25/2).

Här kan du läsa hur Radisson BLU Arlandia Hotel hanterar hälsa och säkerhet i sina lokaler.

Info: SBMI, telefon 08-762 62 28, joakim.heise@sbmi.se