Kurser / Kalender

Kalender

Ansvarig driftsledare - produktion, kvalitet och miljö, del 2
Från Tisdag, 23 Februari 2021
Till Torsdag, 25 Februari 2021
Kontakt 08-762 62 28, joakim.heise@sbmi.se

Tid och plats: 9-11 februari samt 23-25 februari 2021, Radisson Blu, Arlandia, Arlanda

Kurslängd: 6 dagar (3 + 3 dagar)

Målgrupp: Arbetsledare, platschefer, produktionschefer eller motsvarande med helst tre års praktisk erfarenhet av arbete i bergmaterialindustrin eller angränsande verksamhet.

Utbildningsmål: Ge fördjupade kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar. Ökad förståelse för användarnas krav på bergmaterial för olika användningsområden.

Innehåll:

  • Bergmaterial - råvaror
  • Borrning och sprängning
  • Produktionsteknik och projektering av krossanläggningar
  • Arbetsmiljö
  • Täkttillstånd - Miljöbalken
  • Europastandard och användarkrav
  • Provtagning, provningsmetoder och kvalitetssäkring
  • Försäljning och leverans
  • Studiebesök - ta med oömma kläder!

Prov/Intyg: Kursen avslutas med skriftligt prov. Godkänt resultat ger behörighet för ansvarig driftledare enligt regler för produktcertifiering av ballast. Intyg erhålls efter genomförd kurs.

Anmälan: Senast 22 januari 2021. Anmälan är bindande.

Kursavgift: 20.800:- exkl moms för del 1 och del 2. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och middagar.

Logi: Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, länk till Radisson Blu Arlandia fås vid kursbekräftelse.Här kan du läsa hur Radisson BLU Arlandia Hotel hanterar hälsa och säkerhet i sina lokaler.

Du blir automatiskt registrerad för del 2 23-25/2 då du registrerar dig för del 1 (9-11/2).

Info: SBMI, telefon 08-762 62 28, joakim.heise@sbmi.se