Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras cirka 80 miljoner ton bergmaterial, vilket gör det till en av landets största industriprodukter.

SBMI  är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial samt de företag som på annat sätt arbetar i branschen. SBMIs uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, på ett effektivare sätt än om varje företag självt skulle göra detta. SBMIs åtgärder ska på kort eller lång sikt positivt påverka medlemsföretagens verksamhet.

Genom att navigera i vänstermenyn finner du information och fakta som rör såväl bergmaterialindustrin i sin helhet som SBMIs uppdrag, organisation och uppställda mål. 

 

Prod II Swerock