Inom bergmaterialindustrin finns många spännande och utvecklande jobb där unga nyutexaminerade från högskolor kan trivas och utvecklas. Jobb finns över hela landet och branschen står inför en stor utmaning: att gå från fossilbaserad produktion till att bli fossilfri. Var med och påverka!

 

taktkarta liten

Klicka för större karta

 

Bergmaterialanvändning

När bergmaterial används för att bygga väg och järnväg – eller blandas med cement till betong – ställs många krav på det material som används. Alla som projekterar eller som leder byggen av väg och järnväg måste ha kunskap om kvalitetskraven för olika användningsområden. De måste även veta hur bergmaterial ska hanteras, liksom konsekvenserna om materialet hanteras olämpligt.

pdfBergmaterialanvändning 1.41 MB

 

Bergmaterialproduktion

Bergmaterial är ett nödvändigt material för allt samhällsbyggande. Arbetsuppgifterna i bergtäkter är varierande och utvecklande. Det är ett fritt arbete under ansvar med mer tid ute i verksamheten än bakom skrivbordet. Det är många som trivs mycket bra i branschen och blir kvar ända fram till pensionen. Denna skrift är framtagen främst men inte enbart för högskolans treåriga program för Samhällsbyggnad. Det är många med andra högskoleutbildningar som de senaste åren har börjat i branschen.

pdfBergmaterialproduktion  3.18 MB

Rekommendationer för intern och extern handledning i samband med praktik

pdfBergmaterialproduktion – Rekommendationer för intern och extern handledning i samband med praktik 3.23 MB

 

Intervjufilmer

Några relativt nyanställda med högskolebakgrund intervjuas i dessa filmer om hur de trivs och hur de ser på sitt arbete.

 

Malin Treiberg, Hållbarhetsansvarig, ABT Bolagen

Anton Alvila, Driftansvarig, Jehander

Catherine Sollerman, Entreprenadingenjör, Swerock

Per Ström, Produktionschef, Skanska

Marcus Ljungholm, Platschef, Swerock