SBMIs Krossutskott (KrU) består av:

Niklas Osvaldsson, Swerock, ordförande

Andreas Almén, Krosskonsult

Jonas Alterteg, ABT-bolagen

Peter Andersson, Swerock

Kristoffer Hofling, NCC

Jonas Johansson, Nybrogrus

Magnus Niklasson, Skanska

Niclas Pettersson, Heidelberg Materials Ballast Sverige

Anders Törnblom, VSM Entreprenad