SBMIs Spränggrupp består av:

Jan Johansson, NCC Industry

Jonas Jonsson, Skanska

Martin Malmsten, NCC Industry

spranggruppen

Jan Johansson, Jonas Jonsson och Martin Malmsten på SBMIs branschdag
i Stockholm 2015.